Pokiaľ mate akékoľvek otázky, pripomienky či obavy týkajúce sa našich zásad ochrany súkromia, kontaktných šošoviek značky ACUVUE® alebo spôsobov využívania informácií na týchto stránkach, kontaktujte nás telefonicky, poštou alebo e-mailom.

Telefonicky

V SR volajte linku nášho centra služieb pre zákazníkov na čísle 0800 165 007.

E-mailom

vistakonsk@its.jnj.com