VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

  1. V ponuke nie sú zahrnuté možné poplatky za odborné vyšetrenie a odbornú aplikáciu  kontaktných šošoviek. Tieto poplatky sa môžu v jednotlivých očných strediskách líšiť.
  2. Ponuka platí len pre občanov Slovenskej republiky starších ako 15 rokov, ktorí absolvujú odbornú aplikáciu kontaktných šošoviek.
  3. Jedna osoba má nárok na jednu poukážku.
  4. Ak chcete získať bezplatné skúšobné kontaktné šošovky, poukážku si uložte a vytlačte a dohodnite si termín u očného odborníka, ktorý sa zúčastňuje tejto kampane. Ak váš očný odborník rozhodne o tom, že šošovky značky ACUVUE® sú pre vás vhodné, obdržíte od nej bezplatné skúšobné šošovky ACUVUE®. Skúšobné šošovky ACUVUE® je možno od vášho očného odborníka obdržať aj bez vytlačenej poukážky – jednoducho si o ne v ordinácii povedajte.
  5. Pokiaľ skúšobné šošovky vašich parametrov nebudú v čase vašej návštevy k dispozícii, váš očný odborník je pre vás objedná.
  6. Poukážky nie je možné vymeniť za hotovosť, nahradiť v prípade straty/poškodenia, využiť pri bezhotovostnej platbe ani použiť spolu s inou ponukou súvisiacou so zrakom. Za vrátené bezplatné skúšobné šošovky sa neposkytuje žiadna refundácia.
  7. Využitím tejto ponuky vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami.