Vitajte

Vitajte na stránkach www.acuvue.sk, ktoré vlastní spoločnosť Johnson & Johnson, s.r.o., so sídlom Praha 5, Karla Engliše 3201/6, Česká republika, PSČ 150 00, IČO: 41193075, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn.: C4711 (ďalej tiež Johnson & Johnson, s.r.o.“). Tieto zásady používania súborov cookie tvoria súčasť zásad ochrany osobných údajov (ktorých znenie môžete nájsť na týchto stránkach) a sú navrhnuté tak, aby vás informovali o našich postupoch týkajúcich sa zhromažďovania údajov na vami navštevovaných webových stránkach prostredníctvom súborov cookie alebo iných monitorovacích technológií.

Prehľad pravidiel súhlasu s používaním súborov cookie

Právne predpisy EÚ vyžadujú od organizácií umiestňujúcich prostredníctvom webových stránok cookies súbory do počítačov ich používateľov nasledujúce:

Poskytnúť používateľom jasné a úplné informácie o tom, ako sú cookie súbory na webových stránkach používané.

Získanie „súhlasu“ používateľov stránok s umiestnením cookie súborov do ich počítača. Podľa § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, v platnom znení, je na ukladanie alebo získavanie prístupu k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa potrebný súhlas dotknutého užívateľa udelený na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania, pričom za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.

Na splnenie týchto požiadaviek sme urobili štyri kroky:

(i)         Identifikovali sme súbory cookie a iné monitorovacie technológie poskytované prostredníctvom týchto stránok, účely, na ktoré slúžia a súvisiace informácie, ako ich platnosť (dobu uloženia v počítači používateľa) a či ide o súbory cookie prvých alebo tretích strán.

(ii)        Na základe informácií z bodu (i) sme zhodnotili rušivosť vplyvov týchto cookie súborov v oblasti používateľmi očakávanej ochrany súkromia.

(iii)            Poskytli sme „jasné a úplné“ informácie o cookie súboroch  s patričnou úrovňou poskytnutých informácií, podľa charakteru rušivosti každého jedného cookie súboru (pozrite panel nastavenia cookie súborov).

(iv)       Použili sme zodpovedajúcu stratégiu na získanie súhlasu s ukladaním cookie súborov s ohľadom na ich použitie a mieru rušivosti. Určité typy cookie súborov je možné kvalifikovať ako zákonné výnimky, a ak to tak je, súhlas pre ne sa nebude požadovať.

Stratégie získania súhlasu používané na týchto stránkach

Európske štandardy na získanie súhlasu s používaním súborov cookie a podobných monitorovacích technológií (ako je sledovací pixel alebo webový skript) (ďalej „súbory cookie“) sa naďalej vyvíjajú a zatiaľ čo predchádzajúce stratégie získania výslovného súhlasu (alebo stratégie „prijatia“) predstavujú v tomto ohľade najsilnejšie zákonné riešenia, môžu narušiť skúsenosť používateľa so stránkami a nepriaznivo ovplyvniť oprávnený zber údajov na webových stránkach.

Ako alternatívu predpokladaného súhlasu môžeme vyvodiť súhlas tam, kde používateľ stránok súbory cookie po výzve, zverejnení prominentných súborov cookie a jednoduchého, ľahko dostupného ovládania súborov cookie na základnej úrovni (pozrite panel nastavenia súborov cookie), súbory cookie povolí alebo nezákaže. To používateľom stránok umožní prijať alebo odmietnuť súbory cookie na používanej stránke. Príslušná stratégia získania súhlasu bude záležať na miere rušivosti súboru cookie s prihliadnutím na nasledujúce skutočnosti:

-       kto súbor cookie spravuje (napr. prvá alebo tretia strana),

-       aké údaje súbor cookie zbiera a na aké účely sa spracúvajú,

-       aké účely a funkcie súbor cookie napĺňa,

-       aké má trvanie,

-       povaha webovej stránky, ktorá súbor cookie spravuje.

Pre súbory cookie, ktoré vyžadujú súhlas, postupujeme s použitím troch úrovní:

·          súbory cookie s nízkou úrovňou rušivosti: robíme rozšírené poskytovanie informácií v rámci zásad cookie súborov a poskytujeme jednoduchý spôsob na zakázanie cookie súborov a odvodzujeme súhlas, ak cookie používateľom stránky nie je odmietnutý,

·         súbory cookie so strednou úrovňou rušivosti: postupujeme podľa rovnakej stratégie ako pre súbory cookie s nízkou úrovňou rušivosti a tiež robíme kontextové zverejňovanie o súboroch cookie použitých na príslušných miestach webu (napr. zverejňovanie súborov cookie okolo cielených reklám alebo inej funkčnosti stránky závisiacej od týchto súborov cookie),

·         súbory cookie s vysokou úrovňou rušivosti: robíme stratégiu predchádzajúceho súhlasu (napr. použitie bannera/vyskakujúceho okna, ktorý vyžaduje súhlas používateľa stránky s týmito súbormi cookie pred ich použitím).

 

Naznačený súhlas pre väčšinu súborov cookie: Súbory cookie používané týmito stránkami majú iba nízku až strednú úroveň rušivosti.

Predchádzajúci súhlas pre stránky zamerané na používateľov s konkrétnymi zdravotnými problémami: Táto webová stránka je určená aj pre používateľov s konkrétnymi zdravotnými problémami. Pretože údaje súvisiace so zdravím sú podľa právnych predpisov Európskej únie na ochranu osobných údajov pokladané za osobitné kategórie osobných údajov, považuje sa zhromažďovanie a spracúvanie týchto údajov prostredníctvom súborov cookie na týchto stránkach za rušivé. Z toho dôvodu sme prijali model predchádzajúceho súhlasu pre konkrétne súbory cookie používané týmito stránkami.

Poskytovanie informácií o súboroch cookie podľa typu alebo podľa identity: Vzhľadom na značný počet súborov cookie používaných týmito stránkami a plniacich rozmanité funkcie sú tieto súbory cookie rozdelené do kategórií (napr. ‚reklamné súbory cookie‘, ‚analytické súbory cookie‘). To umožňuje poskytovanie vyžadovaných informácií o súboroch cookie spôsobom, ktorý je pre používateľov stránok jednoduchší a zrozumiteľnejší.

POZNÁMKA: Panel nastavenia súborov cookie poskytuje informácie o ich funkcionalite, účele (účeloch) spracúvania údajov získaných pomocou cookies, platnosti (dobe uloženia v počítači používateľa) a odkazy na spôsoby zakázania súborov cookie. Pre viac informácií o súboroch cookie, ich vymazaní alebo zakázaní, navštívte prosím web http://www.allaboutcookies.org.

Odkazy na iné stránky

Táto stránka môže obsahovať odkazy alebo referencie na iné webové stránky. Prosím, berte na vedomie, že súbory cookie/monitorovacie technológie iných webových stránok neriadime, nenesieme za ne žiadnu zodpovednosť a tieto zásady používania súborov cookie sa na také iné webové stránky nevzťahujú.

Ako nás kontaktovať

Ak máte akúkoľvek otázku, poznámky alebo pripomienky týkajúce sa týchto zásad používania cookie súborov alebo čo sa týka informácií o postupoch na týchto stránkach, prosím, kontaktujte nás:

Johnson & Johnson, s.r.o.

Karla Engliše 3201/6, Praha 5, PSČ 150 00,

Česká republika

Telefonicky: 0800 165 007

alebo e-mailom na adrese vistakonsk@its.jnj.com

Zmeny v týchto zásadách používania súborov cookie

Ak sa tieto zásady používania súborov cookie zmenia, bude ich aktualizácia zverejnená na týchto stránkach. Prosíme vás, aby ste pravidelne kontrolovali informáciu, kedy boli tieto zásady používania súborov cookie naposledy upravené. Tieto zásady používania súborov cookie boli naposledy aktualizované 26.11.2014.

Príloha A: Druhy súborov cookie používaných na tejto internetovej stránke (zdroj: https://www.acuvue.sk/politika-cookie)

Druh súboru cookie

Zdroj

Účel

Ukončenie platnosti

Spôsob blokovania

Súbory cookie posielané spoločnosťou J&J

Súbory cookie potrebné na dôležité účely a funkcie internetovej stránky

SESScc8dbb99c2a15a1f0b96975cbeffa0f0

Johnson & Johnson

Tieto súbory cookie sú nevyhnuté pre správnu prevádzku našej internetovej stránky. Umožňujú nám zabezpečiť bezpečnosť a účinné zobrazovanie našej stránky.

Súbor cookie, ktorý sme vytvorili na tento účel, bude automaticky odstránený z vášho zariadenia po uplynutí jedného mesiaca od vašej poslednej návštevy našej internetovej stránky.

Ak chcete akceptovať alebo odmietnuť tieto súbory cookie, môžete zmeniť nastavenia svojho prehliadača. 
Keďže rôzne prehliadače využívajú rôzne spôsoby na akceptovanie alebo odmietnutie súborov cookie, podrobnejšie informácie by ste si mali pozrieť v ponuke Pomocník vášho prehliadača.

Súbory cookie na vylepšenie internetovej stránky

Johnson & Johnson

Tieto súbory cookie pomáhajú vylepšovať výkonnosť a použiteľnosť našej internetovej stránky. Napríklad môžu nám pomôcť zistiť, či váš prehliadač môže spustiť malé programy internetovej stránky (nazývané „skripty“), ktoré zabezpečujú doplňujúce funkcie internetovej stránky alebo nám umožňujú zapamätať si akékoľvek preferencie internetovej stránky, ktoré nastavíte (napr. veľkosť písma alebo jazyk).

Súbor cookie, ktorý sme vytvorili na tento účel, bude automaticky odstránený z vášho zariadenia, keď zatvoríte svoj prehliadač.

Ak chcete akceptovať alebo odmietnuť tieto súbory cookie, môžete zmeniť nastavenia svojho prehliadača. 
Keďže rôzne prehliadače využívajú rôzne spôsoby na akceptovanie alebo odmietnutie súborov cookie, podrobnejšie informácie by ste si mali pozrieť v ponuke Pomocník vášho prehliadača.

Súbory cookie a iné technológie sledovania záznamov posielané poskytovateľmi služieb pre spoločnosť J&J a inými spoločnosťami

Analytické súbory cookie a technológie

Google Analytics

Tieto súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci využívajú našu stránku. Tieto informácie používame na vypracovávanie správ a pomáhajú nám zdokonaľovať našu internetovú stránku. Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie v anonymnej forme, vrátane počtu návštevníkov stránky, informácií o tom, odkiaľ návštevníci na stránku prišli a ktoré podstránky navštívili.

Niektoré súbory cookie vytvorené na tento účel budú automaticky odstránené z vášho zariadenia, keď zatvoríte svoj prehliadač.
Iné v ňom môžu zostať po dobu až 24 mesiacov od vašej poslednej návštevy našej internetovej stránky.

Môžete odmietnuť sledovanie Google Analytics navštívením stránky:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl

Reklamné súbory cookie a technológie

Pubmatic

Tieto súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci využívajú našu internetovú stránku, aby sme im mohli na našej stránke a/alebo na iných internetových stránkach poskytnúť reklamu, ktorá je lepšie prispôsobená ich záujmom.

Pubmatic neposiela na tento účel súbory cookie, ale môže používať iné technológie (ako sú webové skripty alebo sledovacie pixely) na zaznamenávanie vašej interakcie s našou internetovou stránkou.

Môžete odmietnuť sledovanie Pubmatic navštívením tejto stránky.