Dôležité informácie ohľadne koronavírusu

Prečo ACUVUE®?

Aby sme mohli uspokojiť vaše potreby, najprv musíme dôkladne porozumieť vašim očiam, životnému štýlu a potrebám korekcie zraku.