Skip to main content

Prečo ACUVUE®?

A doctor in a lab in front of a microscope holding up a test tube closely examining it

Aby sme mohli uspokojiť vaše potreby, najprv musíme dôkladne porozumieť vašim očiam, životnému štýlu a potrebám korekcie zraku.