Kontaktné šošovky 1-Day ACUVUE® TruEye® s technológiou Hyrdraclear®

Kontaktné šošovky 1-Day ACUVUE® TruEye® s technológiou Hyrdraclear®

1. Morgan PB, Chamberlain P, Moody K, Maldonado-Codina C. Ocular physiology and comfort in neophyte subjects fitted with daily disposable silicone hydrogel contact lenses. Contact Lens and Anterior Eye. 2013;36(3):118-125. Štúdia sa vykonávala v priebehu 365 dní.

2. Mathews K et al. Exploring variability in soft contact lens performance throughout the day. Poster na konferencii AAO 2015.

3. Archivované údaje JJV z roku 2015, týždňová štúdia DW vykonaná v USA, n = 119 osôb nosiacich mäkké KŠ, 81,5 % zriedkavo pocítilo/nikdy nepocítilo únavu očí.

*Všetky kontaktné šošovky ACUVUE® obsahujú UV filter, ktorý pomáha chrániť pred prenikaním škodlivého UV žiarenia k rohovke a dovnútra oka. Kontaktné šošovky s UV filtrom NENAHRADZUJÚ ďalšie pomôcky chrániace oči pred UV žiarením, ako napríklad ochranné okuliare alebo slnečné okuliare s UV filtrom, pretože nezakrývajú celé oko a jeho okolie. Pomôcky chrániace oči pred UV žiarením by ste mali naďalej nosiť podľa pokynov očného špecialisty.