POKYNY PRE NOSITEĽOV

Na etikete alebo kartónovom obale kontaktných šošoviek ACUVUE® môžu byť vyobrazené nasledujúce symboly.

Symbol Význam Popis Referencie #
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Manufacturer Výrobca Údaje o výrobcovi alebo mieste výroby zdravotníckej pomôcky 5.1.1
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Manufactured Date Dátum výroby Údaje o dátume výroby zdravotníckej pomôcky 4.1.3
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Use By Date Dátum exspirácie Údaje o dátume, dokedy je zdravotnícka pomôcka použiteľná 4.1.3
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Batch Code Číslo šarže Údaje o čísle šarže slúžiace na identifikáciu konkrétnej šarže/LOT-e 5.2.5
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Sterilized Sterilizované horúcou parou Údaje o metóde sterilizácie horúcou parou 5.4.2
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Do Not Reuse Nepoužívať opakovane Znamená, že zdravotnícka pomôcka nie je určená na opakované použitie. 5.4.3
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Consult Instructions Riaďte sa návodom na použitie Vyhľadajte informácie alebo pokyny v Návode na použitie 5.4.3

Stiahnite si inštruktážne materiály pre všetky produkty ACUVUE® priamo tu. 
Kontaktné šošovky s plánovanou výmenou (2 týždne)

ACUVUE® 2 
ACUVUE® OASYS with HYDRACLEAR® PLUS
ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM
Pokyny pre nositeľov kontaktných šošoviek s plánovanou výmenou (14 dní) (2,1 MB)

Jednodenné jednorazové kontaktné šošovky

ACUVUE OASYS® 1-Day with HydraLuxe™
1-DAY ACUVUE® TruEye® 
1-DAY ACUVUE® MOIST 
1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM
1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL
Pokyny pre nositeľov jednodenných jednorazových kontaktných šošoviek (2,2 MB)